Άσπρο – Γκρί

Όταν το χρώμα ορίζει λειτουργίες σε δύο έπιπλα που συνυπάρχουν σε ένα καθιστικό μοντέρνου διαμερίσματος.

Μιαβιβλιοθήκη και ένα έπιπλοσχεδιασμένα σε λιτές γραμμές. Το λευκό χρώμα ως κυρίαρχο, έχει επιλεχθεί αφενός για να δώσει μια διακριτική παρουσία των επίπλων στον χώρο, αφετέρου για να “αφήσει’’ τα αντικείμενα και τα βιβλία να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το γκρι ορίζει την βάση των επίπλων καθώς και τα κλειστά μέρη αυτών. Ένα χρώμα που κάνει αισθητή την παρουσία του ισορροπώντας παράλληλα με το σύνολο των επίπλων. Παράλληλα τα λίγα αντικείμενα που βρίσκονται επάνω σε αυτές τις επιφάνειες χάνονται ή αποκτούν μια άλλη παρουσία.

mpou4 mpou2 mpou1

mpou3